0(0)

Terapia dziecka z wadą słuchu 4.03 BRAK MIEJSC

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 4 marca 2021 godzina 19.00 – 21.00

 • + 5- dniowy dostęp  do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Renata Bronisz – logopeda audiolog, oligofrenopedagog

Tematyka szkolenia: Terapia dziecka z wadą słuchu.

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

 • nabędzie wiedzę o rodzajach zaburzeń słuchu i ich klasyfikacjach istotnych w pracy logopedy;
 • dowie się jakie czynniki mają wpływ na nabywanie języka przez dziecko z wadą słuchu;
 • pozna funkcje słuchowe i wpływ ich zaburzeń na rozwój mowy dziecka;
 • nabędzie wiedzę o objawach audiogennych zaburzeń mowy;
 • pozna zasady, do jakich powinna stosować się osoba pracująca z dzieckiem z wadą słuchu;
 • nauczy się oceniać poziom funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka (diagnozowanie);
 • dowie się jakie metody usprawniające komunikację i budujące język stosowane są w terapii dzieci z uszkodzonym narządem słuchu;
 • nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i wprowadzania skutecznych oddziaływań terapeutycznych - logopedycznych w przypadku dziecka z wadą słuchu.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:
Materiały szkoleniowe:

1. Słuch a mowa. Wpływ uszkodzeń narządu słuchu na rozwój mowy.

• Rodzaje zaburzeń słuchu.

Klasyfikacja ubytków, logopedyczna typologia uszkodzeń słuchu i opis czynników wpływających na funkcjonowanie dziecka z uszkodzeniem słuchu;

• funkcje słuchowe w zakresie percepcji mowy; • zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z wadą słuchu.

2. Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z wadą słuchu.

3. Ocena umiejętności komunikacyjnych i językowych dziecka z wadą słuchu.

4. Metody wychowania językowego. Totalna komunikacja.

5. Oddziaływania stymulujące i wspomagające opanowywanie umiejętności językowych – terapia logopedyczna.

O autorze

4.97 (58 ratings)

244 produktów

17552 uczestników

Darmowy

Upewnij się, że Twój produkt istnieje i jest prawidłowo dopasowany do tego kursu

Docelowi odbiorcy

 • studenci logopedii;
 • logopedzi
 • każda osoba zainteresowana tematem