0(0)

Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego – część I – dzieci młodsze (afazja dziecięca, alalia, SLI) – film

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy

+10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca: mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta     pedagogiczny

Tematyka szkolenia: Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego – część I – dzieci młodsze (afazja dziecięca, alalia, SLI)

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe, karty pracy.

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie organizacji procesu terapeutycznego dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego, które porozumiewają się za pomocą pojedynczych słów.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp2:02:23
Materiały/pobierz

1. Wyjaśnienie terminologii:

(afazja dziecięca: rozwojowa, nabyta; dysfazja; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, alalia; SLI)

2. Charakterystyka dziecka z zaburzeniem mowy o typie afazji. Organizacja procesu terapeutycznego

– zasady doboru materiału ćwiczeń, przykładowe ćwiczenia dotyczące m.in:

• rozwijania mowy biernej

• rozwijanie mowy czynnej (ćwiczenie umiejętności wypowiadania samogłosek, sylab, kształtowanie umiejętności wypowiadania prostych słów oraz zdań)

• usprawniania percepcji słuchowej • rozwijania pamięci ruchowej, wzrokowej i słuchowej

3. Organizacja wsparcia w systemie oświaty dla dzieci z SLI

O autorze

4.96 (89 ratings)

196 produktów

13394 uczestników

Jestem neurologopedą, pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z ORM, z zaburzeniami mowy o typie afazji oraz z grupy ryzyka dysleksji. Od kilkunastu lat pracuję jako logopeda w jednej z łódzkich poradni oraz w szkole podstawowej, a także prowadzę własny gabinet terapeutyczny. Przez kilka lat współpracowałam ze Stowarzyszeniem Osób po Zabiegach Chirurgicznych Krtani w Łodzi, gdzie pełniłam funkcję członka zarządu i prowadziłam terapię logopedyczną na turnusach rehabilitacyjnych. Brałam udział w wielu projektach edukacyjnych organizowanych na terenie województwa łódzkiego (m.in. „Przedszkolak też potrafi”, „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”, „Poradzę sobie”, „Dobry start”).
5.00 (1 ratings)

12 produktów

0 uczestników

45 

Docelowi odbiorcy

  • - studenci logopedii
  • - początkujący logopedzi
  • - nauczyciele w edukacji przedszkolnej
  • - pedagodzy specjalni
  • - terapeuci pedagogiczni
  • - pedagodzy
  • - nauczyciele wspomagający