0(0)

 Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego – część I – dzieci młodsze (afazja dziecięca, alalia, SLI) 23.04

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 23.04.2021 godzina 19.00 -21.00 (szkolenie na żywo)

+10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca: mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta     pedagogiczny

Tematyka szkolenia: Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego – część I – dzieci młodsze (afazja dziecięca, alalia, SLI)

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe, karty pracy.

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie organizacji procesu terapeutycznego dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego, które porozumiewają się za pomocą pojedynczych słów.

Program

3‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/materiały szkoleniowe

Szkolenie: dostęp2:34:53
Materiały: pobierz

1. Wyjaśnienie terminologii:

(afazja dziecięca: rozwojowa, nabyta; dysfazja; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, alalia; SLI)

2. Charakterystyka dziecka z zaburzeniem mowy o typie afazji.

Organizacja procesu terapeutycznego – zasady doboru materiału ćwiczeń, przykładowe ćwiczenia dotyczące m.in: • rozwijania mowy biernej • rozwijanie mowy czynnej (ćwiczenie umiejętności wypowiadania samogłosek, sylab, kształtowanie umiejętności wypowiadania prostych słów oraz zdań) • usprawniania percepcji słuchowej • rozwijania pamięci ruchowej, wzrokowej i słuchowej

3. Organizacja wsparcia w systemie oświaty dla dzieci z SLI

O autorze

4.96 (89 ratings)

196 produktów

13394 uczestników

Symbol zastępczy
39 

Docelowi odbiorcy

  • - studenci logopedii
  • - początkujący logopedzi
  • - nauczyciele w edukacji przedszkolnej
  • - pedagodzy specjalni
  • - terapeuci pedagogiczni
  • - pedagodzy
  • - nauczyciele wspomagający