0(0)

Szereg ciszący ( ś, ź, ć, dź) – terapia logopedyczna 20.02

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 20.02.2021  godzina 19.00 – 21.00 ( szkolenie na z transmisją na żywo)

+ 5 dni dostępu do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:

mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Tematyka szkolenia:
Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregu ciszącego: ś, ź, ć, dź

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe, karty pracy, materiał wyrazowo-obrazkowy.

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie rodzaju zaburzeń głosek: /ś/, /ź/,/ ć/, /dź/ – ich charakterystyki oraz przyczyn występowania. Prowadząca szkolenie opowie jak przygotować narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek oraz pokaże sposoby wywołania głosek. Podczas webinaru zostaną podane przykładowe zabawy i ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek ciszących w izolacji, sylabach i wyrazach, w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej. Uczestnicy otrzymają gotowe pomoce do utrwalania wymowy przydatne w pracy z dzieckiem (karty pracy, materiał wyrazowo – obrazkowy, prezentacje multimedialne i gry on-line).

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:
Materiały szkoleniowe

1. Rodzaje zaburzeń głosek szeregu ciszącego, charakterystyka, przyczyny.

2. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregów ciszącego (ś, ź, ć, dź):

– przygotowanie do wywołania prawidłowej artykulacji głosek (ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fonematycznego); – metody wywołania prawidłowej artykulacji głosek ciszących, – przykłady zabaw i ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę głosek ciszących w izolacji, sylabach i wyrazach; – sposoby na utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej. – ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej

3. Przykładowe pomoce do terapii głosek szeregu ciszącego.

O autorze

4.58 (69 ratings)

152 produktów

11261 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • -studenci logopedii
  • -początkujący logopedzi
  • - zainteresowani tematem