0(0)

Sylaby otwarte

Osiągnięcia

  • Rysunki układane w pary lub trójki pozwolą na ćwiczenie struktury wyrazu (eliminowanie asymilacji) u dzieci mających trudność w łączeniu sylab. Ilustracja stanowi podpowiedź wizualną i ułatwia przejście od jednej sylaby do drugiej. Układane w ten sposób pseudosłowa jako materiał do ćwiczeń zorganizowanych sprawią, że dużo łatwiej będzie dziecku wypowiadać słowa o ww. strukturze na co dzień.

Program

1‏‏‎ ‎

Sylaby otwarte

Pobierz

O autorze

5.00 (2 ratings)

20 produktów

173 uczestników

Materiał zawiera

  • 21 rysunków stanowiących atrakcyjną dla dziecka podpowiedź do wypowiadania określonej sylaby otwartej.

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy - takie, u których mowa jest na etapie sylab otwartych, ale także u dzieci z trudnościami w łączeniu sylab w słowa (apraksja mowy).