‏‏‎ ‎

Sylabowe karty pracy.

Zestaw zawiera 66 kart pracy formatu A4 oraz 66 etykiet (podpisy obrazków).

Najpierw omawiamy z dzieckiem, co widzi na obrazku. Potem dobieramy etykietę.

Następnie dziecko zamalowuje właściwe sylaby w każdym rzędzie.

Można również pobawić się w odczytywanie całych ciągów sylab.


Osiągnięcia

  • nauka i doskonalenie czytania
  • doskonalenie percepcji wzrokowej
  • doskonalenie percepcji słuchowej
  • rozwój mowy

Program

1‏‏‎ ‎

Sylabowe karty pracy?

Pobierz plik w załączniku
Sylabowe karty pracy

O autorze

0 (0 ratings)

94 produktów

2037 uczestników

13 

Docelowi odbiorcy

  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • dzieci z ryzyka dysleksji/ z dysleksją
  • dzieci z afazją