0(0)

Sygmatyzm. Przygoda czapli, kaczki i klaczy. Głoska /cz/

‏‏‎ ‎

Materiał tematyczny z opowiadaniem do utrwalania głoski /cz/ – karty pracy i ilustracje.

Karty pracy (35 sztuk) w formacie PDF do samodzielnego wydruku.
Karty pracy:
 1. Obrazki kolorowe do opowieści fabularyzowanej – 8 sztuk
  1. Czapla, kaczka i klacz naradzają się w lesie;
  2. Szykujemy się na wyprawę
  3. Czarodziej zaczarował królewicza. Zamek czarodzieja
  4. Czapla, kaczka i klacz spotykają czarodziejkę
  5. Czapla, kaczka i klacz szukają drogi
  6. Spotkanie z brodaczem
  7. Pieczara Czarodzieja
  8. Uwolnienie królewicza
 2. Karta pracy – sylaby: 8 sztuk
 3. Materiał wyrazowy /cz/ w nagłosie – 1 karta (12 obrazków)
 4. Materiał wyrazowy /cz/ w śródgłosie – 1 karta (12 obrazków)
 5. Materiał wyrazowy /cz/ w wygłosie – 1 karta (12 obrazków)
 6. Karta pracy – utrwalanie wyrazów – 1 karta
 7. Karty pracy – dzielenie na sylaby: 6 sztuk (36 wyrazów)
 8. Karty pracy- Zestawy dwuwyrazowe. Co zobaczył badacz? – 6 sztuk i wskazówki czarodziejki – 1 sztuka
 9. Zdania z głoską /cz/ – 3 karty pracy
 10. Karty do memory i Piotrusia (materiał wyrazowy i zdania) – 24 sztuk +1(Piotruś – czarodziej)
 11. Instrukcja – 1 sztuka

Jeśli potrzebujesz faktury/rachunku napisz do sprzedawcy:  logopeda@baas.pl

Osiągnięcia

 • Materiał tematyczny z opowiadaniem do utrwalania głoski /cz/ – karty pracy i ilustracje.

Program

1‏‏‎ ‎

Sygmatyzm. Przygoda czapli, kaczki i klaczy_Materiały_PDF_Pobierz?

Pobierz
Pobierz

O autorze

0 (0 ratings)

1 produktów

5 uczestników

15 

Docelowi odbiorcy

 • Dla logopedów pracujących z dziećmi nad utrwalaniem głoski /cz/.