0(0)

Staw skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy 2.03

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 2.03.2021 godzina 19.00 – 21.00

 • + 5 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Tematyka szkolenia:  Staw skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Prowadzący:
mgr Krzysztof Bieniek – Absolwent Logopedii, Neurologopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie prowadzi własną praktykę MÓW-MOVE Gabinet logopedyczny – Krzysztof Bieniek oraz współpracuje z poradnią APO Stomatologia w Katowicach. W obszarze jego zainteresowań znajdują się zaburzenia funkcji prymarnych, wady artykulacyjne, zaburzenia mięśniowe w okolicach ustno-twarzowych, zaburzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jego pacjenci to dzieci w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe. Stale uzupełnia swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. W swojej praktyce stosuje między innymi metody klasyczne logopedii, kinesiotaping, terapię miofunkcjonalną, terapię sensomotoryczną i manipulacje ustno-twarzowe i in. Ma ogromną chęć, by połączyć logopedię z wirtualną rzeczywistością.

Osiągnięcia

 • Poznanie anatomii stawu skroniowo-żuchwowego
 • Poznanie struktur stabilizujących staw skroniowo-żuchwowy
 • Poznanie objawów mogących świadczyć o zaburzeniach pracy stawu skroniowo-żuchwowego
 • Poznanie przyczyn zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego
 • Poznanie badania w obszarze stawu skroniowo-żuchwowego
 • Poznanie wytycznych do pracy z zaburzonym stawem skroniowo-

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:
Materiały szkoleniowe

Elementy kostne stawu skroniowo-żuchwowego

Mięśnie obsługujące staw skroniowo-żuchwowy

Struktury więzadłowe obszaru TMJ

Objawy dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego

Etiologia TMD

Przebieg badania zakresów ruchów czynnych TMJ

Analiza toru ruchu żuchwy

Testy sugerujące o zaburzeniach stawowych

Wytyczne do pracy z pacjentem z TMD

O autorze

4.95 (88 ratings)

198 produktów

13507 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

 • studenci logopedii
 • logopedzi
 • neurologopedzi
 • wszyscy zainteresowani tematem