O kursie

🤩🤩🤩NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ 🤩🤩🤩
👂👂👂SŁUCHAM CZ. 2 – Rozróżnianie głosek 👂👂👂
PDF do samodzielnego wydruku – 96 stron – 20 zł
👂👂👂Ćwiczenia – słuch fonemowy – rozróżnianie głosek (początek wyrazu, koniec wyrazu, środek wyrazu) 👂👂👂
W zeszycie (ma każdej stronie 2 wyrazy):
– 60 słów różniących się głoską początkową
– 60 słów różniących się głoską końcową
– 60 słów różniących się głoską w środku wyrazu
W jaki sposób można wykorzystać ćwiczenia?
1) pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, by powiedziało co na nim widzi, a następnie, którą z podanych głosek zawiera.
2) pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, by powiedziało oba wyrazy (używając obu proponowanych głosek), a następnie wybrało prawidłową (wszystkie głoski tworzą wyrazy istniejące w języku polskim)
3) pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, by w miejsce kropek wpisało właściwą głoskę.
Można wydrukować mniejsze wersje dla dzieci np. 2 strony na 1 stronę lub 3 strony na 1 stronę i prosić, by dziecko zapisywało usłyszany wyraz. To oczywiście wersja dla dzieci umiejących już pisać.
Jest możliwość kupienia również SŁUCHAM cz. 1 – rozróżnianie głosek – 15 zł

Zawartość kursu

SŁUCHAM Ćwiczenia na różnicowanie głosek cz. 2
NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ SŁUCHAM CZ. 2 - Rozróżnianie głosek PDF do samodzielnego wydruku – 96 stron – 20 zł #ćwiczeniasłuchowe #słuchfonemowy #rozróżnianiegłosek #głoski #wygłos #nagłos #śródgłos Ćwiczenia – słuch fonemowy – rozróżnianie głosek (początek wyrazu, koniec wyrazu, środek wyrazu) W zeszycie (ma każdej stronie 2 wyrazy): - 60 słów różniących się głoską początkową - 60 słów różniących się głoską końcową - 60 słów różniących się głoską w środku wyrazu W jaki sposób można wykorzystać ćwiczenia? 1) pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, by powiedziało co na nim widzi, a następnie, którą z podanych głosek zawiera. 2) pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, by powiedziało oba wyrazy (używając obu proponowanych głosek), a następnie wybrało prawidłową (wszystkie głoski tworzą wyrazy istniejące w języku polskim) 3) pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, by w miejsce kropek wpisało właściwą głoskę. Można wydrukować mniejsze wersje dla dzieci np. 2 strony na 1 stronę lub 3 strony na 1 stronę i prosić, by dziecko zapisywało usłyszany wyraz. To oczywiście wersja dla dzieci umiejących już pisać. Jest możliwość kupienia również SŁUCHAM cz. 1 - rozróżnianie głosek - 15 zł

  • Słucham cz. 2 Rozróżnianie głosek

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
20 
Czas dostępności kursu: Bez limitu