0(0)

Słuchaj uważnie.

‏‏‎ ‎

  • Zestaw składa się z 10 stron.
  • Zawiera szereg ćwiczeń pobudzających słuch fonemowy.
  • W skład zestawu wchodzą ćwiczenia z zakresu: Które słowo nie pasuje?  (wytłumacz dlaczego, nazywaj kategorie),które słowa się rymują?, powtarzaj słowa w tej samej kolejności, w którym słowie słyszysz określoną samogłoskę,używaj form gramatycznych oraz określone samogłoski i spółgłoski w wyrazach.
  • Zestaw przeznaczony jest do ćwiczeń indywidualnych i grupowych.
  • Zestaw nastawiony jest wyłącznie na odbiór słuchowy bez podparcia obrazu czy grafiki.

Jeśli potrzebujesz faktury/rachunku napisz do sprzedawcy : logopeda-wronki@o2.pl

Osiągnięcia

  • Zestaw zawiera szereg ćwiczeń pobudzających słuch fonemowy.
  • Kształtuje uwagę i pamięć słuchową.

Program

1‏‏‎ ‎

Słuchaj uważnie. POBIERZ MATERIAŁ .PDF

Pobierz

O autorze

5.00 (1 ratings)

28 produktów

1179 uczestników

10 

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.