O kursie

Duży zestaw ogólnorozwojowy do wspomagania rozwoju dziecka:

 • trening percepcji wzrokowej
 • doskonalenie kompetencji matematycznych
 • nauka samogłosek
 • ćwiczenia stymulacyjne lewej półkuli
 • doskonalenie pamięci
 • rozpoznawanie kierunków “prawo-lewo”

Zawiera:

1. planszę z akwarium
2. planszę z kotem
3. plansze z chmurkami – 6 chmurek z cyframi 1-6.
4. planszę z chmurkami – 6 sztuk – kolorowe rybki
5. planszę z chmurkami – 7 sztuk – samogłoski
6. zestaw kolorowych rybek 12 sztuk
7. zestaw rybki wzorki – każda rybka ma inny wzorek
8. zestaw rybek z samogłoskami – każda rybka z inną samogłoską (7sztuk)
9. plansze – sekwencje – do uzupełnienia
10. elementy niezbędne do uzupełnienia sekwencji

11. Karty do szeregowania wg wielkości, ilości elementów, nasycenia kolorem

12. Plansze – dopasuj rybki do konturów (należy dopasować wycięte rybki)

13. Plansze – znajdź rybkę, która się różni od pozostałych

14. Plansze – policz rybki

15. Kartoniki do memo

16. Wzory do odwzorowań

17. Karty do ćwiczeń grafomotorycznych (wzorki/szlaczki)

18. “Kosmiczne” akwaria z “kosmicznymi” rybkami do dopasowania

19. dodatkowo zabawna animacja z kotem, akwarium i samogłoskami (klikamy w samogłoski i odpowiadające im rybki wyskakują)

 

Czego się nauczysz?

 • zestaw ogólnorozwojowy
 • stymulacja lewej półkuli
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • rozwój mowy
 • doskonalenie pamięci
 • trening koncentracji uwagi
 • nauka samogłosek
 • doskonalenie kompetencji matematycznych

Zawartość kursu

Rybki – duży zestaw ogólnorozwojowy
Pobierz plik w załączniku

 • Rybki – duży zestaw ogólnorozwojowy

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
13 
Czas dostępności kursu: Bez limitu

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • dzieci z ryzyka dyskalkulii
 • dzieci z afazją