0(0)

Różnicowanie sz-s rybki

‏‏‎ ‎

Rybki do ćwiczeń różnicowanie głosek sz-s w wyrazach. Rybki można wydrukować na grubszym kolorowym papierze, przykleić magnesy i łowić wkładając do odpowiednego stawu.

Świetnie też sprawdzą się jako ćwiczenia utrwalające głoskę [sz] lub [s].

Osiągnięcia

  • Opanowanie słuchowego różnicowania głosek sz-s
  • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • Utrwalanie głoski sz
  • Utrwalanie głoski s

Program

1‏‏‎ ‎

Różnicowanie sz-s. Rybki?

Rybki do ćwiczeń różnicowanie głosek sz-s w wyrazach. Rybki można wydrukować na grubszym kolorowym papierze, przykleić magnesy i łowić wkładając do odpowiednego stawu.  Świetnie sprawdzą się też jako ćwiczenia utrwalające głoskę [sz] lub [s].
Różnicowanie sz-s. Rybki

O autorze

0 (0 ratings)

8 produktów

316 uczestników

Materiał zawiera

  • 3 karty w formie pdf

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci z dyslalią
  • Dzieci z CAPD
  • Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • Dzieci w wieku przedszkolnym i wczenoszkolnym