‏‏‎ ‎

Karty zawierają zadania rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz koordynację wzrokowo- ruchową. Wśród kart znajdują się zadania polegające na dobieraniu rymujących się wyrazów, analizie i syntezie sylabowej i głoskowej, ćw. orientacji przestrzennej, ćw. grafomotoryki.

Program

1‏‏‎ ‎

Różnicowanie głosek p-b

Pobierz

O autorze

0 (0 ratings)

31 produktów

590 uczestników

13 

Docelowi odbiorcy

  • Karty przeznaczone dla dzieci w starszym wieku przedszkolnym i dzieci w wieku szkolnym.