0(0)

Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna 30.06

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 30.06.2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 10 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca: mgr Beata Nedwidek – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny

Tematyka szkolenia:  Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do diagnozy i terapii rotacyzmu.
  • Podczas szkolenia przedstawione zostają rodzaje rotacyzmów, ćwiczenia przygotowujące do realizacji głoski [r], techniki wywoływania głoski, a także jej automatyzacji w mowie spontanicznej.
  • Uczestnicy otrzymują gotowe pomoce do utrwalania prawidłowej wymowy głoski, prezentację w formacie .pdf oraz zaświadczenie.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp
Materiały/pobierz

Charakterystyka głoski [r]

Rodzaje rotacyzmów

Przyczyny rotacyzmu

Omówienie etapów korekcji rotacyzmu

Ćwiczenia słuchu fonemowego i fonetycznego

Ćwiczenia języka

Omówienie i prezentacja metod wywoływania głoski [r]

Prezentacja pomocy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski [r]

O autorze

4.69 (104 ratings)

204 produktów

14663 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • - początkujący logopedzi
  • - studenci logopedii
  • - logopedzi pragnący usystematyzować swoją wiedzę