0(0)

Rodzaje wad wymowy- klasyfikacja. 30.03

‏‏‎ ‎

‏‏‎ Data szkolenia:  30.03.2021 godzina 19.00-21.00 (szkolenie na żywo )

  • + 5 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
Beata Nedwidek – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Tematyka szkolenia:
Rodzaje wad wymowy- klasyfikacja.

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem , materiały szkoleniowe oraz 5-dniowy dostęp do szkolenia.

Osiągnięcia

  • Uczestnicy szkolenia poznają klasyfikację jakościową wad wymowy
  • Zobaczą nagrania pacjentów z najczęściej spotykanymi wadami artykulacyjnymi
  • Nauczą się rozpoznawać wady wymowy

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:
Materiały szkoleniowe

1. Definicja dyslalii.

2. Klasyfikacja jakościowa wad wymowy (foniatryczna).

3.Prezentacja poszczególnych wad artykulacyjnych.

4. Wspólne diagnozowanie wad wymowy

O autorze

4.57 (68 ratings)

156 produktów

12342 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • początkujący logopedzi
  • studenci logopedii
  • logopedzi pragnący usystematyzować swoją wiedzę