0(0)

Relacje przedstrzenne, przyimki miejsca

‏‏‎ ‎

Karty demonstracyjne i ćwiczenia do druku z zakresu relacji przestrzennych. Ilustracje dotyczą pojęć: W, NA, NAD, OBOK, POMIĘDZY, ZA, PRZED.

Osiągnięcia

  • Nauka przyimków miejsca.

Program

1‏‏‎ ‎

Relacje?

Karty przedstawiające przyimki W, NA, NAD, OBOK, POMIĘDZY, ZA, PRZED. Karty pracy utrwalające poznane wyrażenia.
Materiał do druku

O autorze

0 (0 ratings)

16 produktów

70 uczestników

10 

Docelowi odbiorcy

  • Pacjenci z trudnościami w określeniu przedmiotów w otoczeniu.