0(0)

Przeczytaj, pomyśl, uzupełnij.

‏‏‎ ‎

  • Zestaw zawiera 10 kart pracy.
  • Zadania przedstawione w zestawie wymagają uważnego czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków.
  • Ponadto ćwiczenia są doskonałym treningiem pamięci słuchowej.

 

  • Jeśli potrzebujesz faktury/rachunku napisz do sprzedawcy : logopeda-wronki@o2.pl

Osiągnięcia

  • Zestaw pobudza myślenie.
  • Doskonali czytanie ze zrozumieniem i wyciąganie wniosków.

Program

1‏‏‎ ‎

Przeczytaj, pomyśl, uzupełnij. POBIERZ MATERIAŁ .PDF

Pobierz

O autorze

0 (0 ratings)

24 produktów

624 uczestników

10 

Docelowi odbiorcy

  • Uczniowie korzystający z zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych.
  • Uczniowie z zaburzeniami czytania ze zrozumieniem i deficytami uwagi i pamięci.
  • uczniowie z zaburzeniami komunikacji.