0(0)

Programowanie języka (czasowniki, rzeczowniki i proste zdania)

‏‏‎ ‎

To pomoc do programowania języka u dzieci z różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji. Karty posłużą również do zabaw terapeutycznych z najmłodszymi dziećmi, które dopiero uczą się mówić.

Pakiet zawiera 42 strony, a w nich:

——> Ćwiczenia rozumienia i nazywania podstawowych czasowników (zestaw kart: dopasowywanie dwóch takich samych czynności, nazywanie czynności, które wykonują zwierzątka),

——> Rozumienie prostych zdań (Kto? Co robi?), samodzielne tworzenie zdań dwuelementowych z wykorzystaniem wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno- sekwencjną,

——> Ćwiczenia w rozumieniu i tworzeniu zdań trzyelementowych (zestaw kart z odmianą fleksyjną rzeczownika),

—-> Ćwiczenia myślenia logicznego (czego brakuje na obrazku?) – zdania trzyelementowe.

Ćwiczenia przygotowane są przez neurologopedę, co zapewnia jakość merytoryczną ćwiczeń.

Kontakt: gloski.logopeda@gmail.com

Program

2‏‏‎ ‎

Programowanie języka (czasowniki, rzeczowniki i proste zdania)

Programowanie języka (czasowniki, rzeczowniki i proste zdania)
Zmień tytuł załącznika

O autorze

5.00 (1 ratings)

28 produktów

2528 uczestników

10