0(0)

Programowanie  języka cz. 2 – propozycje praktyczne- film

‏‏‎ ‎

Uwaga! Film szkoleniowy jest nagraniem ze szkolenia.

  • +10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Aleksandra Rosińska – neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Tematyka szkolenia:
Programowanie  języka cz. 2 – propozycje praktyczne

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • - zasad programowania języka
  • - rozpoznawania grupy docelowej pacjentów
  • - diagnozowania potrzeb językowych i komunikacyjnych pacjentów
  • - projektowania terapii w oparciu o zasady programowania języka
  • - doboru słownictwa pod względem różnych kryteriów (użyteczności, budowy

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały szkoleniowe

Dostęp do szkolenia:1:37:46
Materiały: pobierz

1. Część teoretyczna

• Krótkie przypomnienie funkcji języka i zasad programowania języka

2. Część praktyczna

• Etap II – od sylaby otwartej do pierwszego słowa

– Kryterium doboru sylab:

kryterium możliwości użytkownika, kryterium rozwojowe, kryterium motoryczne – dobór słownictwa (kryterium funkcjonalne, kryterium motoryczne) – kolejność wprowadzania kategorii gramatycznych – propozycje zabaw z pierwszymi sylabami i słowami – pomoce terapeutyczne

Etap III – od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych

– wprowadzanie nowych jednostek leksykalnych w oparciu o kryterium motoryczne, użyteczności i fleksyjne – rozszerzanie zasobu słownika czynnego – fleksja werbalna -fleksja nominalna – przymiotniki, liczebniki i zaimki – zabawy językowo-motoryczne – pomoce terapeutyczne

O autorze

4.91 (89 ratings)

203 produktów

13566 uczestników

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym – logopedą, neurologopedą, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej, językoznawcą, nauczycielem polskiego jako obcego, terapeutą miofunkcjonalnym i terapeutą ręki, raczkującym terapeutą szeroko pojętego karmienia/jedzenia, instruktorem jogi dla dzieci. W ciągu 10 lat pracy mam i miałam przyjemność pracować z dziećmi neurotypowymi (dyslalie, APD, jąkające się i in.), z ORM, afazją rozwojową, dyzartrią, dysfagią, apraksją, z ASD, FAS, MPDz, MW, ZD i innymi zespołami genetycznymi, od maluszków do młodszej młodzieży. Prowadzę na Facebooku stronę Logopeda przedszkolny – Aleksandra Rosińska, gdzie dzielę się swoimi materiałami do pracy. Szkolę się nieustannie, uczę namiętnie i z pasją. Im więcej wiem, tym więcej wiem, że nie wiem i to jest fantastyczne! Pozaterapeutycznie jestem też podwójną matką i plecakiem małżonka-motocyklisty.
5.00 (1 ratings)

13 produktów

0 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • - studenci logopedii
  • - młodzi logopedzi
  • - logopedzi z dłuższym stażem pracy szukający nowych rozwiązań terapeutycznych