0(0)

Programowanie  języka cz. 2 – propozycje praktyczne 19.04

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:

19.4.2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 5 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Aleksandra Rosińska – neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Tematyka szkolenia:
Programowanie  języka cz. 2 – propozycje praktyczne

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • - zasad programowania języka
  • - rozpoznawania grupy docelowej pacjentów
  • - diagnozowania potrzeb językowych i komunikacyjnych pacjentów
  • - projektowania terapii w oparciu o zasady programowania języka
  • - doboru słownictwa pod względem różnych kryteriów (użyteczności, budowy

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały szkoleniowe

Dostęp do szkolenia:
Materiały: pobierz

1. Część teoretyczna

• Krótkie przypomnienie funkcji języka i zasad programowania języka

2. Część praktyczna

• Etap II – od sylaby otwartej do pierwszego słowa

– Kryterium doboru sylab:

kryterium możliwości użytkownika, kryterium rozwojowe, kryterium motoryczne – dobór słownictwa (kryterium funkcjonalne, kryterium motoryczne) – kolejność wprowadzania kategorii gramatycznych – propozycje zabaw z pierwszymi sylabami i słowami – pomoce terapeutyczne

Etap III – od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych

– wprowadzanie nowych jednostek leksykalnych w oparciu o kryterium motoryczne, użyteczności i fleksyjne – rozszerzanie zasobu słownika czynnego – fleksja werbalna -fleksja nominalna – przymiotniki, liczebniki i zaimki – zabawy językowo-motoryczne – pomoce terapeutyczne

O autorze

4.55 (65 ratings)

155 produktów

11335 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • - studenci logopedii
  • - młodzi logopedzi
  • - logopedzi z dłuższym stażem pracy szukający nowych rozwiązań terapeutycznych