0(0)

Afazja dziecięca 6.07

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:  6.07. 2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 10 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Anna Wójcik- neurologopeda, oligofrenopedagog.

Tematyka szkolenia: Afazja dziecięca

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Nauczysz się:
  • - Rozpoznawania trudności językowych u dzieci charakterystycznych dla afazji dziecięcej.
  • - Diagnozowania dzieci wykazujących trudności o charakterze afatycznym.
  • - Opracowania programu terapii logopedycznej uwzględniającej gramatykę
  • - Dobierania ćwiczeń z uwzględnieniem wieku dziecka, stopnia nasilenia objawów i rodzaju afazji – motorycznej, sensorycznej i mieszanej.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Materiały

Szkolenie-dostęp
Materiały/pobierz

1.Wstęp – diagnoza różnicowa – wyjaśnienie pojęć związanych z afazją dziecięcą.

2. Przegląd narzędzi diagnostycznych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

3. Program terapii logopedycznej – postępowanie logopedyczne wynikające z rozpoznanego rodzaju afazji.

4. Omówienie różnych gier i zabaw wykorzystywanych w terapii afazji dziecięcej.

5. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć słuchową, słownictwo, słowotwórstwo, umiejętności gramatyczne i składniowe.

O autorze

4.95 (88 ratings)

195 produktów

13283 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • - logopedzi, neurologopedzi