0(0)

 Pragnozja – terapia osób z zaburzeniami mowy nabytymi na skutek ogniskowych uszkodzeń prawej półkuli mózgu 26.02

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 26.02.2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 5 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Tatiana Lewicka – specjalista neurologopeda.

Tematyka szkolenia:
Pragnozja – terapia osób z zaburzeniami mowy nabytymi na skutek ogniskowych uszkodzeń prawej półkuli mózgu

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Prawa półkula mózgu przez wiele lat była pomijana w pracach badawczych, mimo iż pewne istotne mechanizmy jej działania wykazano już w IX w. Lata 70-te ubiegłego wieku to zwrot w pracach nad prawą półkulą. Zauważono wówczas, że zaburzenia prawopółkulowe znacząco wpływają na poziom funkcjonowania człowieka w otoczeniu. Trudne do badania i zdefiniowania deficyty obniżają poziom jakości życia pacjenta i powodują, że otoczenie nie umie ich zrozumieć i pomóc.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:
Materiały szkoleniowe

Zapoznanie z procesami półkulowymi.

Omówienie zaburzeń komunikowania się – pragnozja czy dyspragmatyzm, dyskusja wokół nazewnictwa.

Zespół pomijania, obca ręka, anozognozja – jak to wpływa na terapię pacjenta z pragnozją.

Narzędzia do badania – RHLB-PL, BIT.

Elementy terapii osób z zaburzeniami mowy na skutek uszkodzenia prawej półkuli mózgu.

Wskazówki do pracy z rodziną pacjenta z pragnozją.

O autorze

4.69 (104 ratings)

204 produktów

14678 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • logopedzi,
  • neurologopedzi,