0(0)

Potrafię to narysować

‏‏‎ ‎

Zestaw do treningu funkcji wzrokowych, pamięci wzrokowej, praksji, grafomotoryki.

Zawartość:
96 wzorów do rysowania.
Rozmiar pola ze wzorem 4,5 cm x 4,5 cm.

Wzory są ułożone w taki sposób, że można pociąć kartkę na plansze zawierające 2 wzory + 2 puste pola, 3 wzory + 3 puste pola, 4 wzory + 4 puste pola, 6 wzorów + 6 pustych pól, przez co w łatwy sposób możemy dostosować plansze do możliwości dziecka – jego poziomu koncentracji uwagi, poziomu grafomotorycznego itd.

Wzory można odwzorowywać patrząc na obrazek lub z pamięci (zakrywamy wzór, gdy dziecko go dokładnie obejrzy)

Jeśli potrzebujesz fakturę/rachunek – napisz na bluedukacja@gmail.com

Osiągnięcia

  • doskonalenie pamięci
  • doskonalenie grafomotoryki
  • doskonalenie percepcji wzrokowej
  • rozwój mowy

Program

1‏‏‎ ‎

Potrafię to narysować?

Pobierz plik w załączniku
Potrafię to narysować

O autorze

0 (0 ratings)

97 produktów

2191 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • dzieci z ryzyka dysleksji
  • dzieci z afazją