0(0)

Pomyśl, prawda czy fałsz?

‏‏‎ ‎

 • Zestaw składa się z 28 kart pracy.
 • Podzielony jest na 4 części:
  Uważnie przeczytaj, pomyśl i zaznacz odpowiedź, prawda- fałsz.
  Poszukaj, w których dwóch rzędach zapisane są takie same wyrazy.
  Dokończ zdania, używając jak najwięcej wyrazów.
  Odszukaj w wyrazach inne ukryte wyrazy.

 

Osiągnięcia

 • Doskonałe ćwiczenia pobudzające logiczne myślenie.
 • Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

Program

1‏‏‎ ‎

Pomyśl prawda czy fałsz? POBIERZ MATERIAŁ .PDF

Pobierz

O autorze

5.00 (1 ratings)

28 produktów

1180 uczestników

10 

Docelowi odbiorcy

 • Uczniowie szkoły podstawowej.
 • Osoby z zaburzeniami komunikacji, z afazją.
 • Uczniowie z trudnościami w nauce.
 • Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.