0(0)

Płodowy Zespół Alkoholowy- FAS 23.02

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 23 lutego 2021 godzina  19.00 – 21.00  (szkolenie na żywo

  • + 5 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Katarzyna Borys – Piotrowska– surdologopeda, pedagog specjalny, terapeuta IB, SI

Tematyka szkolenia:
Płodowy Zespół Alkoholowy- FAS

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • - dostrzegać dysmorfie twarzowe typowe dla płodowego zespołu alkoholowego
  • - uczestnik pozna rozwój dziecka z FAS
  • - uczestnik pozna możliwości psychofizyczne dziecka z FAS

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:
Materiały szkoleniowe

1. Prenatalny rozwój dziecka.

2. Rozwój noworodka z FAS.

3. Przedszkolak z płodowym zespołem alkoholowym.

4. Zaburzenia pierwotne i wtórne u dzieci z płodowym zespołem alkoholowym.

5. Problemy metaboliczne u dzieci z płodowym zespołem alkoholowym.

6. Możliwości poznawcze u dzieci z płodowym zespołem alkoholowym.

O autorze

4.56 (66 ratings)

155 produktów

11524 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • - logopedzi
  • - pedagodzy
  • - specjaliści pracujący z dziećmi