0(0)

Paka Wiosna

‏‏‎ ‎

Paka Wiosna zawiera karty pracy z bogatym materiałem językowym do terapii głosek. Materiał językowy obejmuje głoskę w każdej pozycji w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos). Pakiet zawiera karty pracy do ćwiczeń głoski w sylabach, wyrazach, wyrażeniach oraz zdaniach. W pace znajdują się pomoce do terapii:

 • głoski l
 • głoski r (również w zbitkach spółgłoskowych)
 • głosek k, g
 • głosek w, f
 • głosek p, b
 • głosek t, d
 • głosek szeregu ciszącego, syczącego oraz szumiącego
 • różnicowania głosek w wyrazach, wyrażeniach, zdaniach
 • “czyste” szablony do dowolnego uzupełniania
 • słowniczek zajęciowy dla głosek szeregu ciszącego, syczącego, szumiącego oraz głoski r

Program

6‏‏‎ ‎

Paka Wiosna

Paka Wiosna
Paka Wiosna 2
Paka Wiosna szablony
Słowniczek zajęciowy
Paka Wiosna 3
Paka Wiosna 4

O autorze

0 (0 ratings)

6 produktów

356 uczestników

13 

Docelowi odbiorcy

 • logopedzi i neurologopedzi
 • rodzice