‏‏‎ ‎

Paka Lody to kreatywne pomoce logopedyczne do wykorzystania w terapii. Pakiet zawiera karty pracy z bogatym materiałem językowym do terapii głosek. Materiał językowy obejmuje głoskę w każdej pozycji w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos). Pakiet zawiera karty pracy do ćwiczeń głoski w sylabach, wyrazach, wyrażeniach oraz zdaniach. W pace znajdują się pomoce do terapii:

głoski l
głoski r (również w zbitkach spółgłoskowych)
głosek k, g
głosek w, f
głosek p, b
głosek t, d
głoski ch
głosek szeregu syczącego oraz szumiącego
różnicowania głosek w wyrazach, wyrażeniach
“czyste” szablony do dowolnego uzupełniania
ćwiczenia artykulacyjne
ćwiczenia w utrzymywaniu pozycji „kobry”

ćwiczenia przygotowujące do treningu prawidłowego połykania
szyfrowanki

W części ogólnorozwojowej znalazły się:

  • ćwiczenia szeregowania
  • nauka kolorów
  • odwzorowywanie obrazka
  • cienie
  • nauka budowania prostych zdań
  • mnożenie
  • symetria
  • ćwiczenia na spostrzegawczość
  • ćwiczenia w rozumieniu poleceń
  • i wiele innych kreatywnych materiałów do wykorzystania w pracy z dziećmi

Program

1‏‏‎ ‎

Paka Lody

Paka Lody

O autorze

0 (0 ratings)

23 produktów

829 uczestników

12