0(0)

Paka Lato

‏‏‎ ‎

Paka Lato to kreatywne pomoce logopedyczne do wykorzystania w terapii. Pakiet zawiera karty pracy z bogatym materiałem językowym do terapii głosek. Materiał językowy obejmuje głoskę w każdej pozycji w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos). Pakiet zawiera karty pracy do ćwiczeń głoski w sylabach, wyrazach, wyrażeniach oraz zdaniach. W pace znajdują się pomoce do terapii:

 • głoski l
 • głoski r (również w zbitkach spółgłoskowych)
 • głosek k, g
 • głosek w, f
 • głosek p, b
 • głosek t, d
 • głoski ch
 • głosek szeregu ciszącego, syczącego oraz szumiącego
 • różnicowania głosek w wyrazach, wyrażeniach
 • “czyste” szablony do dowolnego uzupełniania
 • słowniczek zajęciowy dla głosek szeregu syczącego, szumiącego oraz głosek l i r
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia w utrzymywaniu pozycji “kobry”
 • ćwiczenia gramatyczne
 • zabawa “kółko i krzyżyk”

W części ogólnorozwojowej znalazły się:

 • ćwiczenia szeregowania
 • ćwiczenia prawidłowego połykania
 • ćwiczenia na spostrzegawczość
 • klasyfikowanie
 • ćwiczenia w rozumieniu poleceń
 • nauka budowania opowiadań i narracji
 • memory
 • karty do zabaw ruchowych
 • i wiele innych kreatywnych materiałów do wykorzystania w pracy z dziećmi

Program

7‏‏‎ ‎

Paka Lato

Słowniczek zajęciowy
Paka Lato 1
Paka Lato 2
Paka Lato 3
Paka Lato 4
Paka Lato 5
Paka Lato 6

O autorze

0 (0 ratings)

5 produktów

261 uczestników

12