O kursie

Paka Jesień to kreatywne pomoce logopedyczne do wykorzystania w terapii pacjentów z dyslalią, ORM, jak również innymi problemami komunikacyjnymi. Pakiet zawiera karty pracy z bogatym materiałem językowym do terapii wielu głosek. Materiał językowy obejmuje głoskę w każdej pozycji w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos). Pakiet zawiera karty pracy do ćwiczeń głoski w sylabach, wyrazach, a także wyrażeniach. W pace znajdują się pomoce do terapii:

 • głoski l
 • głoski r (również w zbitkach spółgłoskowych)
 • głosek k, g
 • głoski w oraz f
 • głosek p, b
 • głosek t i d
 • głoski ch
 • głoski n oraz głoski m
 • szeregu syczącego oraz szumiącego, a także różnicowania głosek w wyrazach
 • karty do ćwiczeń przygotowujących do wywołania głoski r
 • karty przydatne podczas wywoływania głosek
 • “czyste” szablony do dowolnego uzupełniania
 • ćwiczenia artykulacyjne, a także ćwiczenia gramatyczne
 • gra sudoku
 • dwie gry artykulacyjne
 • kodowanie

W części ogólnorozwojowej znalazły się:

 • ćwiczenia szeregowania oraz klasyfikowania
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość
 • ćwiczenia w rozumieniu poleceń
 • nauka budowania opowiadań i narracji
 • memory
 • sekwencje
 • układanki według wzoru
 • ćwiczenia w opisywaniu obrazka
 • nauka przymiotników
 • szablony wyklejanek z ciastoliny
 • przewlekanki
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • składanie obrazka z części, jak również ćwiczenia symetrii
 • i wiele innych kreatywnych materiałów logopedycznych

Zawartość kursu

Paka Jesień

 • poprawionawersjasylaby
 • Paka Jesień 1
 • Paka Jesień 2
 • Paka Jesień 3
 • Paka Jesień 4
 • Paka Jesień 5
 • Paka Jesień 6

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
13 
Czas dostępności kursu: Bez limitu