‏‏‎ ‎

Paka Halloween to kreatywne pomoce logopedyczne do wykorzystania w terapii pacjentów z dyslalią, ORM, jak również innymi problemami komunikacyjnymi. Pakiet zawiera karty pracy z bogatym materiałem językowym do terapii wielu głosek. Materiał językowy obejmuje głoskę w każdej pozycji w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos). Pakiet zawiera karty pracy do ćwiczeń głoski w wyrazach, wyrażeniach oraz zdaniach. W pace znajdują się pomoce do terapii:

 • głoski l
 • głoski r (również w zbitkach spółgłoskowych)
 • głosek k, g
 • głoski w oraz f
 • głosek p, b
 • głosek t i d
 • szeregu syczącego oraz szumiącego
 • karty do ćwiczeń przygotowujących do wywołania głoski r

Ponadto pakiet zawiera:

 • “czyste” szablony do dowolnego uzupełniania
 • ćwiczenia artykulacyjne, a także ćwiczenia gramatyczne
 • grę “kółko i krzyżyk”
 • uniwersalną grę planszową do uzupełnienia materiałem językowym

 

W części ogólnorozwojowej znalazły się:

 • ćwiczenia szeregowania
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość
 • ćwiczenia w rozumieniu poleceń
 • nauka budowania opowiadań i narracji
 • memory
 • układanki według wzoru
 • ćwiczenia w opisywaniu obrazka
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • zabawa samogłoskami
 • składanie obrazka z części, jak również ćwiczenia symetrii
 • zabawa w karmienie duszka
 • historyjka obrazkowa
 • zabawa paluszkowa
 • zabawa ruchowa
 • i wiele innych kreatywnych materiałów logopedycznych

Program

1‏‏‎ ‎

Paka Halloween

Paka Halloween

O autorze

0 (0 ratings)

22 produktów

778 uczestników

11 

Materiał zawiera

 • Paka Halloween to kreatywne pomoce logopedyczne do wykorzystania w terapii pacjentów z dyslalią, ORM, jak również innymi problemami komunikacyjnymi. Pakiet zawiera karty pracy z bogatym materiałem językowym do terapii wielu głosek. Materiał językowy obejmuje głoskę w każdej pozycji w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos). Pakiet zawiera karty pracy do ćwiczeń głoski w wyrazach, wyrażeniach oraz zdaniach. W pace znajdują się pomoce do terapii:
 • głoski l
 • głoski r (również w zbitkach spółgłoskowych)
 • głosek k, g
 • głoski w oraz f
 • głosek p, b
 • głosek t i d
 • szeregu syczącego oraz szumiącego
 • karty do ćwiczeń przygotowujących do wywołania głoski r
 • Ponadto pakiet zawiera:
 • “czyste” szablony do dowolnego uzupełniania
 • ćwiczenia artykulacyjne, a także ćwiczenia gramatyczne
 • grę “kółko i krzyżyk”
 • uniwersalną grę planszową do uzupełnienia materiałem językowym
 • W części ogólnorozwojowej znalazły się:
 • ćwiczenia szeregowania
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość
 • ćwiczenia w rozumieniu poleceń
 • nauka budowania opowiadań i narracji
 • memory
 • układanki według wzoru
 • ćwiczenia w opisywaniu obrazka
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • zabawa samogłoskami
 • składanie obrazka z części, jak również ćwiczenia symetrii
 • zabawa w karmienie duszka
 • historyjka obrazkowa
 • zabawa paluszkowa
 • zabawa ruchowa
 • i wiele innych kreatywnych materiałów logopedycznych

Docelowi odbiorcy

 • logopedzi
 • rodzice
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego