O kursie

Paka czarno-biała to zestaw 20 plansz A4 w pdf z głoskami: p, b, t, d, f, w, k, g, s, z, c, sz, ż, cz, l, tr, dr, pr, br, r. Na planszach zostały zamieszczone obrazki z daną głoską w nagłosie i śródgłosie lub w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

Jak można wykorzystać plansze? Kilka propozycji:
Rodzic lub terapeuta podaje nazwę, a dziecko ma za zadanie odnaleźć ją na planszy i powtórzyć.
Dziecko podaje nazwę, a rodzic lub terapeuta odnajduje obrazek na planszy i pyta dziecka czy dobrze wskazał.
Po wydrukowaniu plansz, można otoczyć kółeczkiem: na zielono – obrazki z daną głoską na początku wyrazu; na czerwono – obrazki z daną głoską w środku wyrazu; na niebiesko – obrazki z głoską na końcu wyrazu.
Plansze czarno-białe: rodzic lub terapeuta podaje nazwę, a dziecko ma za zadanie odnaleźć ją na planszy, a następnie pokolorować.
Jeśli dziecko potrafi pisać dajemy zadania: wypisz na kartce wszystkie wyrazy z głoską na początku, w środku, na końcu wyrazu; wybierz 10 wyrazów i stwórz z nimi 10 wyrażeń; wybierz 10 wyrazów i stwórz z nimi 10 zdań.

Czego się nauczysz?

  • Utrwalanie głosek w nagłosie
  • Utrwalanie głosek śródgłosie
  • Utrwalanie głosek w wygłosie

Zawartość kursu

Paka czarno-biała

  • Pobierz

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
12 
Czas dostępności kursu: Bez limitu

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

  • Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.