O kursie

Ortograficzna gwiazda

Zestaw dla dzieci z dysleksją (lub zagrożonych dysleksją) – w szczególności dysortografią, sprawdzi się również w przypadku dzieci mających trudności z koncentracją uwagi.

Zawiera 3 zestawy (rz-ż, ch-h, ó-u) po 16 kart – razem 48 kart.
Każdy zestaw ma inny kolor.
Zadaniem dziecka jest tak, dopasować do siebie karty zestawu, by powstał wzór 3 gwiazd.

What Will You Learn?

 • doskonalenie ortografii
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • doskonalenie pamięci
 • trening koncentracji uwagi

Course Content

Ortograficzna gwiazda
Pobierz plik w załączniku

 • Ortograficzna gwiazda

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Enrolment validity: Lifetime

Audience

 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • dzieci z ryzyka dysleksji
 • dzieci z dysleksją (dysortografią)
 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • dzieci z afazją
 • dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego