0(0)

Opóźniony rozwój mowy – terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy- film

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy:

  • 10 dni dostępu do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania.

Prowadząca:
mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Tematyka szkolenia: Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie praktycznych sposobów oddziaływania na obszary związane z mową w terapii logopedycznej dziecka z prostym opóźnionym rozwojem mowy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą w jaki sposób pracować z małym dzieckiem tak, aby skutecznie rozwijać komunikację werbalną.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:2:06:36
Materiały szkoleniowe

1. Etiologia opóźnionego rozwoju mowy.

2. Terapia dziecka z prostym o.r.m.:

– budowanie wspólnego pola uwagi,

– rozwijanie mowy biernej,

– rozwijanie mowy czynnej (ćwiczenie umiejętności wypowiadania samogłosek, sylab, kształtowanie umiejętności wypowiadania prostych słów oraz zdań)

– zabawy usprawniające percepcję słuchową

– ćwiczenia rozwijające pamięć ruchową, wzrokową i słuchową,

– rozwijanie motoryki dużej i małej.

3. Metody wspomagające terapie logopedyczną dziecka z prostym o.r.m.

4. Pomoce terapeutyczne wykorzystywane w terapii.

5. Przykładowe scenariusze zajęć.

6. Współpraca z rodzicem.

O autorze

4.96 (89 ratings)

196 produktów

13378 uczestników

Jestem neurologopedą, pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z ORM, z zaburzeniami mowy o typie afazji oraz z grupy ryzyka dysleksji. Od kilkunastu lat pracuję jako logopeda w jednej z łódzkich poradni oraz w szkole podstawowej, a także prowadzę własny gabinet terapeutyczny. Przez kilka lat współpracowałam ze Stowarzyszeniem Osób po Zabiegach Chirurgicznych Krtani w Łodzi, gdzie pełniłam funkcję członka zarządu i prowadziłam terapię logopedyczną na turnusach rehabilitacyjnych. Brałam udział w wielu projektach edukacyjnych organizowanych na terenie województwa łódzkiego (m.in. „Przedszkolak też potrafi”, „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”, „Poradzę sobie”, „Dobry start”).
5.00 (1 ratings)

12 produktów

0 uczestników

Symbol zastępczy
39 

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie przeznaczone jest dla studentów logopedii, początkujących logopedów , nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów, rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wszystkich zainteresowanych.