0(0)

Opóźniony rozwój mowy – terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy.

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy:

  • 7 dni dostępu do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania.

Prowadząca:
mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Tematyka szkolenia: Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie praktycznych sposobów oddziaływania na obszary związane z mową w terapii logopedycznej dziecka z prostym opóźnionym rozwojem mowy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą w jaki sposób pracować z małym dzieckiem tak, aby skutecznie rozwijać komunikację werbalną.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:2:06:36
Materiały szkoleniowe

1. Etiologia opóźnionego rozwoju mowy.

2. Terapia dziecka z prostym o.r.m.:

– budowanie wspólnego pola uwagi,

– rozwijanie mowy biernej,

– rozwijanie mowy czynnej (ćwiczenie umiejętności wypowiadania samogłosek, sylab, kształtowanie umiejętności wypowiadania prostych słów oraz zdań)

– zabawy usprawniające percepcję słuchową

– ćwiczenia rozwijające pamięć ruchową, wzrokową i słuchową,

– rozwijanie motoryki dużej i małej.

3. Metody wspomagające terapie logopedyczną dziecka z prostym o.r.m.

4. Pomoce terapeutyczne wykorzystywane w terapii.

5. Przykładowe scenariusze zajęć.

6. Współpraca z rodzicem.

O autorze

4.57 (68 ratings)

156 produktów

12343 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • Szkolenie przeznaczone jest dla studentów logopedii, początkujących logopedów , nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów, rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wszystkich zainteresowanych.