0(0)

Diagnoza logopedyczna- ocena i stymulowanie rozwoju elementarnych umiejętności komunikacyjnych dziecka ze spektrum autyzmu 17.06

‏‏‎ ‎

Data szkolenia: 17 czerwca  2021 godzina 19.00 – 21.00 (szkolenie na żywo)

  • + 10 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego  odtwarzania

Prowadząca:

mgr Renata Bronisz – logopeda audiolog, oligofrenopedagog

Tematyka szkolenia:

Ocena i stymulowanie rozwoju elementarnych umiejętności komunikacyjnych dziecka ze spektrum autyzmu.

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • nabędzie wiedzę o prawidłowościach rozwojowych związanych z pierwszymi umiejętnościami komunikacyjnymi;
  • pozna związek między pierwszymi umiejętnościami komunikacyjnymi a funkcjonalną komunikacją dziecka z ASD;
  • nauczy się jak ocenić poziom rozwoju dziecka z ASD pod kątem pierwszych umiejętności komunikacyjnych i społecznych;
  • zapozna się z praktycznymi sposobami stymulowania pierwszych umiejętności komunikacyjnych.

Program

2‏‏‎ ‎2h

Szkolenie/Dostęp

Szkolenie-dostęp
Materiały/pobierz

1. Pierwsze umiejętności komunikacyjne:

a) baza poznawcza dla rozwoju dziecka z ASD; prawidłowości rozwojowe,

b) funkcjonalna komunikacja,

c) rola zabawy w rozwoju dziecka z ASD.

2. Ocena pierwszych umiejętności komunikacyjnych dziecka ze spektrum autyzmu.

3. Rozwijanie pierwszych umiejętności komunikacyjnych i społecznych w praktyce.

a) kontakt wzrokowy

b) gest wskazania palcem,

c) wspólne pole uwagi,

d) naśladowanie i naprzemienność w działaniu,

e) zabawa podstawowa forma terapii dziecka.

O autorze

4.69 (104 ratings)

204 produktów

14665 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • - studenci logopedii;
  • - logopedzi.