0(0)

Niebieski autobus

‏‏‎ ‎

Karty do utrwalania wszystkich głosek w sylabach w nagłosie.

Do wydruku jest 130 kart.

Jeśli potrzebujesz faktury/ rachunku napisz wiadomość na adres: ecicha@poczta.onet.pl

Osiągnięcia

  • Pomoc do utrwalania wszystkich głosek w nagłosie (w sylabach otwartych), do poszerzania słownictwa, budowania zdań, tworzenia opisu, zagadek,...
  • Kreatywny logopeda/nauczyciel "wyciśnie" wiele z tej pomocy.

Program

1‏‏‎ ‎

Niebieski autobus

Pobierz

O autorze

0 (0 ratings)

23 produktów

279 uczestników

20 

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • Dzieci z dyslalią
  • Dzieci z afazją
  • Dzieci ze spektrum autyzmu
  • Dzieci w wieku wczesnoszkolnym