0(0)

Nadeszła Wiosna

‏‏‎ ‎

Nadeszła Wiosna, to zbiór 10 tematycznych kart pracy, stworzonych z wykorzystaniem symboli graficznych. Pakiet zadań rekomendowany jest do pracy z osobami z oligofazją oraz nieposługującymi się mową werbalną. Ćwiczenia wspomagają funkcje językowe, komunikacyjne, motorykę małą oraz  zdolność czytania i pisania.

Osiągnięcia

  • Wspomaganie rozwoju funkcji komunikacyjnych i językowych
  • Poszerzanie oraz aktualizacja zasobu słownictwa związanego z tematyką Wiosny
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych
  • Rozwijanie umiejętności kategoryzacji pojęciowej

Program

1‏‏‎ ‎

Nadeszła Wiosna – pobierz plik PDF?

https://teczka-logopedy.pl/wp-content/uploads/2021/03/Nadeszla-Wiosna.pdf
Nadeszła Wiosna- pobierz plik PDF

O autorze

0 (0 ratings)

5 produktów

54 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
  • Pacjenci z oligofazją
  • Osoby posługujące się Alternatywnymi i Wspomagającymi metodami komunikacji