0(0)

Na zakupach

‏‏‎ ‎

“Na zakupach” jest to zestaw 20 tematycznych kart pracy dedykowanych pacjentom z niepełnosprawnością intelektualną oraz afazją.  Struktura kart pracy bazuje na symbolach graficznych, zatem mogą one być również wykorzystywane do pracy z osobami nieposługującymi się mową werbalną lub mającymi trudności w komunikowaniu się w sposób efektywny. Ćwiczenia mogą zostać wykorzystane zarówno do terapii logopedycznej, jak i na zajęcia rewalidacyjne.

Osiągnięcia

  • usprawnianie rozumienia mowy
  • aktualizacja oraz poszerzanie zasobu słownictwa związanego z zakupami, rodzajami sklepów oraz produktami, które można kupić w poszczególnych sklepach
  • doskonalenie umiejętności czytania i pisania
  • rozwijanie umiejętności kategoryzacji pojęciowej
  • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej

Program

1‏‏‎ ‎

Na zakupach – pobierz plik PDF

Na zakupach_PDF

O autorze

0 (0 ratings)

4 produktów

34 uczestników

10