0(0)

Moje pierwsze słowa, dźwięki, zdania

‏‏‎ ‎

Zestaw zawiera 7 kart pracy:

  1. Samogłoski (A – mama tuli dziecko do snu, E – dziecko płacze, O – O! piłka!, U – naśladowanie samolotu, I – naśladowanie świnki, Y – naśladowanie siłacza podnoszącego ciężary).
  2. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze – co wydaje taki dźwięk?
  3. Proste słowa dwusylabowe.
  4. Proste zdania – dobierz czynność do danej postaci (Mama je. Tata śpi itd.)

 

Program

1‏‏‎ ‎

Moje pierwsze słowa, dźwięki, zdania

pobierz

O autorze

5.00 (4 ratings)

31 produktów

1679 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, afazją