O kursie

Mikołajkowa Paka to kreatywne pomoce logopedyczne do wykorzystania w terapii pacjentów z dyslalią, ORM, jak również innymi problemami komunikacyjnymi. Pakiet zawiera karty pracy z bogatym materiałem językowym do terapii wielu głosek. Materiał językowy obejmuje głoskę w każdej pozycji w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos). Pakiet zawiera karty pracy do ćwiczeń głoski w sylabach, wyrazach, a także wyrażeniach i zdaniach. W pace znajdują się pomoce do terapii:

 • głoski l
 • głoski r (również w zbitkach spółgłoskowych)
 • głosek k, g
 • głoski w oraz f
 • głosek p, b
 • głosek t i d
 • głoski ch
 • szeregu ciszącego, syczącego oraz szumiącego
 • karty do ćwiczeń przygotowujących do wywołania głoski r
 • karty przydatne podczas wywoływania głosek
 • “czyste” szablony do dowolnego uzupełniania
 • ćwiczenia fonacyjne

W części ogólnorozwojowej znalazły się:

 • ćwiczenia szeregowania
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość
 • nauka budowania opowiadań i narracji
 • memory
 • sekwencje
 • nauka kolorów
 • układanki według wzoru
 • nauka części mowy
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • składanie obrazka z części
 • puzzle
 • zabawa dobble
 • historyjka obrazkowa
 • zabawa sudoku
 • nauka samogłosek
 • ćwiczenia dodawania i odejmowania
 • i wiele innych kreatywnych materiałów

Zawartość kursu

Mikołajkowa Paka

 • Mikołajkowa Paka

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
10 
Czas dostępności kursu: Bez limitu