0(0)

Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregu szumiącego – film

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy

  • 10- dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny.

Tematyka szkolenia:
Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregu szumiącego 

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe + karty pracy .pdf

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie rodzaju zaburzeń głosek: sz, ż, cz, dż – ich charakterystyki oraz przyczyn występowania. Prowadząca szkolenie opowie jak przygotować narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek oraz pokaże sposoby wywołania głosek. Podczas szkolenia zostaną podane przykładowe zabawy i ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek szumiących w izolacji, sylabach i wyrazach, w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej. Uczestnicy otrzymają gotowe pomoce do utrwalania wymowy przydatne w pracy z dzieckiem (karty pracy, materiał wyrazowo – obrazkowy, prezentacje multimedialne i gry on-line).

Program

2‏‏‎ ‎1h 45m

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:1:47:11
Materiały szkoleniowe:

1. Rodzaje zaburzeń głosek szeregu szumiącego, charakterystyka, przyczyny.

2. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregów szumiącego (sz, ż, cz, dż):

– przygotowanie do wywołania prawidłowej artykulacji głosek (ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fonematycznego);

– metody wywołania prawidłowej artykulacji głosek szumiących,

– przykłady zabaw i ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę głosek szumiących w izolacji, sylabach i wyrazach;

– sposoby na utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej,

– ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej.

3. Przykładowe pomoce do terapii głosek szeregu szumiącego.

O autorze

4.96 (89 ratings)

196 produktów

13374 uczestników

Jestem neurologopedą, pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z ORM, z zaburzeniami mowy o typie afazji oraz z grupy ryzyka dysleksji. Od kilkunastu lat pracuję jako logopeda w jednej z łódzkich poradni oraz w szkole podstawowej, a także prowadzę własny gabinet terapeutyczny. Przez kilka lat współpracowałam ze Stowarzyszeniem Osób po Zabiegach Chirurgicznych Krtani w Łodzi, gdzie pełniłam funkcję członka zarządu i prowadziłam terapię logopedyczną na turnusach rehabilitacyjnych. Brałam udział w wielu projektach edukacyjnych organizowanych na terenie województwa łódzkiego (m.in. „Przedszkolak też potrafi”, „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”, „Poradzę sobie”, „Dobry start”).
5.00 (1 ratings)

12 produktów

0 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • studenci logopedii
  • początkujący logopedzi