0(0)

Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregu szumiącego .

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy

  • + 7- dniowy dostęp do nagrania szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
mgr Justyna Pietrzak– neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny.

Tematyka szkolenia:
Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregu szumiącego 

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe + karty pracy .pdf

Osiągnięcia

  • Celem szkolenia jest omówienie rodzaju zaburzeń głosek: sz, ż, cz, dż – ich charakterystyki oraz przyczyn występowania. Prowadząca szkolenie opowie jak przygotować narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek oraz pokaże sposoby wywołania głosek. Podczas szkolenia zostaną podane przykładowe zabawy i ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek szumiących w izolacji, sylabach i wyrazach, w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej. Uczestnicy otrzymają gotowe pomoce do utrwalania wymowy przydatne w pracy z dzieckiem (karty pracy, materiał wyrazowo – obrazkowy, prezentacje multimedialne i gry on-line).

Program

2‏‏‎ ‎1h 45m

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:1:47:11
Materiały szkoleniowe:

1. Rodzaje zaburzeń głosek szeregu szumiącego, charakterystyka, przyczyny.

2. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregów szumiącego (sz, ż, cz, dż):

– przygotowanie do wywołania prawidłowej artykulacji głosek (ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fonematycznego);

– metody wywołania prawidłowej artykulacji głosek szumiących,

– przykłady zabaw i ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę głosek szumiących w izolacji, sylabach i wyrazach;

– sposoby na utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w zdaniach, mowie opowieściowej i kierowanej,

– ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej.

3. Przykładowe pomoce do terapii głosek szeregu szumiącego.

O autorze

4.58 (69 ratings)

156 produktów

12548 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • studenci logopedii
  • początkujący logopedzi