0(0)

Metody wywoływania głosek – warsztaty.

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy:

  • +10 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania.

 

Prowadząca: mgr Renata Bronisz – logopeda, oligofrenopedagog, audiolog

Tematyka szkolenia: Metody wywoływania głosek – warsztaty.
    • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • co zawiera się w procedurze usprawniania realizacji fonemów;
  • co determinuje metodę wywołania głoski;
  • jakie strategie logopeda może wykorzystać podczas wywoływania głosek.
  • nabędzie praktyczną wiedzę o różnych sposobach wywołania normatywnej realizacji fonemu.

Program

2‏‏‎ ‎1h 30m

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:1:30:08
Materiały szkoleniowe

1. Metody usprawniania realizacji fonemów. Zasady ogólne.

2. Wywoływanie głosek (normatywnych cech fonetycznych)

3. Strategie stosowane przy wywoływaniu głosek;

4. Wywołanie głosek.

5. Warsztat praktyczny.

O autorze

4.77 (137 ratings)

191 produktów

12200 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • logopedzi
  • studenci logopedii
  • każda osoba pragnąca usystematyzować wiedzę