5.00(1)

Logorytmiczne ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej 20.05 BRAK MIEJSC

‏‏‎ ‎

Data szkolenia:

20.05.2021 godzina 19.00 – 21.00

  • + 10 dniowy dostęp do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca:
dr n. hum. Anna Walencik-Topiłko – lingwista, polonista, logopeda (spec. W zakresie neurologopedii, logorytmiki, emisji głosu)

Tematyka szkolenia:
Logorytmiczne ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe.

Osiągnięcia

  • - stosować logorytmikę do budowania kompetencji słuchowej;
  • - stosować ćwiczenia logorytmiczne przy stymulacji słuchu fizycznego, fonemowego i fonetycznego;
  • - odpowiednio dobierać ćwiczenia słuchowe do terapii określonych zaburzeń komunikacji językowej.

Program

2h

– Logorytmika – zdań kilka o metodzie.

– Klasyfikacja ćwiczeń słuchowych w logopedii.

– Klasyfikacja ćwiczeń słuchowych w logorytmice.

– Ćwiczenia słuchowe z zastosowaniem prostego instrumentarium muzycznego.

– Przykładowe zabawy logorytmiczne kształcące umiejętność różnicowanie poszczególnych parametrów dźwięków.

O autorze

4.96 (55 ratings)

228 produktów

16431 uczestników

Opinie studentów

5.0

Total 1 Ratings

5
1 Ocena
4
0 Ocena
3
0 Ocena
2
0 Ocena
1
0 Ocena

Znakomite szkolenie! Wiele ciekawych pomysłów do wykorzystania, praktyczna wiedza przekazana z pasją i w uporządkowany sposób! Polecam i gratuluję!:)

39 

Docelowi odbiorcy

  • Logopedzi, różne specjalizacje.