0(0)

Logopedyczny saper z głoską CZ

‏‏‎ ‎

Logopedyczny saper- gracze na przemian  lokalizują rozmieszone przez przeciwnika bomby, określając koordynaty poprzez  nazywanie umieszonych poziomo i pionowo obrazków.

Wygrywa osoba, która jako pierwsza zlokalizuje wszystkie ładunki wybuchowe na planszy swojego przeciwnika.

Zestaw składa się z 8 plansz z głoską CZ w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. (Wyrazy zawierające głoski innych szeregów oraz głoskę “r” zostały umieszczone na osobnych planszach).

Osiągnięcia

  • Zyskujesz atrakcyjne materiały do utrwalania poprawnej wymowy głoski CZ.

Program

1‏‏‎ ‎

Logopedyczny saper z głoską CZ- POBIERZ MATERIAŁ

Pobierz

O autorze

5.00 (1 ratings)

31 produktów

353 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.