5.00(3)

Lambdacyzm i głoski [v] i [f] – diagnoza i terapia logopedyczna 28.03

‏‏‎ ‎

‏‏‎ Data szkolenia:  28.03.2021 godzina 19.00-21.00 (szkolenie na żywo )

  • + 5 dni dostępu do szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca

mgr Beata Nedwidek – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Tematyka szkolenia:

Lambdacyzm i głoski [v] i [f] – diagnoza i terapia logopedyczna

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat  wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe + karty pracy do terapii.

Osiągnięcia

  • Nabycie umiejętności dokonania diagnozy lambdacyzmu
  • Nabycie praktycznej umiejętności pracy z dzieckiem z lambdacyzmem oraz z dzieckiem wadliwie realizującym głoski [f] i [v]
  • Poznanie ciekawych pomysłów, pomocy i materiałów do pracy, utrwalających głoski: [l], [l’], [f] i [v]

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:2:09:46
Materiały szkoleniowe:

1. Rodzaje, charakterystyka i przyczyny lambdacyzmu.

2. Metodyka postępowania logopedycznego w korekcji lambdacyzmu:

– ćwiczenia języka, – ćwiczenia słuchu fonematycznego, – wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [l] i [l’] , – omówienie kolejnych etapów wraz z prezentacją autorskich pomocy.

3. Charakterystyka i przyczyny wadliwej artykulacji głosek [f] i [v].

4. Metodyka postępowania logopedycznego w korekcji wadliwej artykulacji głosek [f] i [v]:

– ćwiczenia warg , – ćwiczenia słuchu fonematycznego, – wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [f] i [v] ,-omówienie kolejnych etapów wraz z prezentacją autorskich pomocy.

O autorze

4.96 (89 ratings)

196 produktów

13378 uczestników

Opinie studentów

5.0

Total 3 Ratings

5
3 Oceny
4
0 Ocena
3
0 Ocena
2
0 Ocena
1
0 Ocena

Pani Beata jest super, bardzo dobrze tłumaczy:)

Bardzo ciekawe i wyczerpujące szkolenie, oryginalne pomoce i pomysły.

Pani Beata prowadzi rewelacyjne szkolenia, rzeczowa, bardzo dużo autorskich pomocy, niezwykle przydatnych w pracy. Komunikatywna, kompetentna, miła osoba.

39 

Docelowi odbiorcy

  • - początkujący logopedzi
  • - studenci logopedii
  • - logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę