0(0)

Lambdacyzm i głoski [v] i [f] – diagnoza i terapia logopedycza.

‏‏‎ ‎

Film szkoleniowy 

10-dniowy dostęp do nagrania szkolenia  z możliwością wielokrotnego odtwarzania

Prowadząca

mgr Beata Nedwidek – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Tematyka szkolenia:

Lambdacyzm i głoski [v] i [f] – diagnoza i terapia logopedycza

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat  wraz z suplementem oraz materiały szkoleniowe + karty pracy do terapii.

Osiągnięcia

  • Nabycie umiejętności dokonania diagnozy lambdacyzmu
  • Nabycie praktycznej umiejętności pracy z dzieckiem z lambdacyzmem oraz z dzieckiem wadliwie realizującym głoski [f] i [v]
  • Poznanie ciekawych pomysłów, pomocy i materiałów do pracy, utrwalających głoski: [l], [l’], [f] i [v]

Program

2‏‏‎ ‎2h

Dostęp do szkolenia i materiałów:

Dostęp do szkolenia:1:51:20
Materiały szkoleniowe

1. Rodzaje, charakterystyka i przyczyny lambdacyzmu.

2. Metodyka postępowania logopedycznego w korekcji lambdacyzmu:

– ćwiczenia języka,

– ćwiczenia słuchu fonematycznego,

– wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [l] i [l’] ,

– omówienie kolejnych etapów wraz z prezentacją autorskich pomocy.

3. Charakterystyka i przyczyny wadliwej artykulacji głosek [f] i [v].

4. Metodyka postępowania logopedycznego w korekcji wadliwej artykulacji głosek [f] i [v]:

– ćwiczenia warg ,

– ćwiczenia słuchu fonematycznego,

– wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [f] i [v] ,

– omówienie kolejnych etapów wraz z prezentacją autorskich pomocy.

O autorze

4.77 (137 ratings)

191 produktów

12202 uczestników

39 

Docelowi odbiorcy

  • - początkujący logopedzi
  • - studenci logopedii
  • - logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę