0(0)

Kura- paczka tematyczna

‏‏‎ ‎

Zbiór zabaw artykulacyjnych, motywacyjnych i lewopółkulowych.

Niektóre karty ( sekwencje i szeregi można wykorzystać przy pracy zdalnej np. otwierając w prog. Paint i wtedy za pomocą narzędzia do kolorowania wypełniamy kształty kolorem. W przypadku karty “Kura na gnieździe” można domalowywać jajka w gnieździe. Przed przystąpieniem do pracy w programie graficznym należy najpierw poszczególne karty przekonwerterować na format JPG).

Program

1‏‏‎ ‎

Kura- paczka tematyczna

Pobierz

O autorze

0 (0 ratings)

31 produktów

527 uczestników

10 

Docelowi odbiorcy

  • Karty przeznaczone do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.