0(0)

Kto kieruje pociągiem? Kodowanie i dekodowanie

‏‏‎ ‎

Gra zawiera sylaby otwarte z głoskami: m, n, p, b, l, w, f, t, d, k, g, j, z, s.

Jak się bawić?

Przedstawiam moją propozycję, modyfikujcie ją wg potrzeb Waszych uczniów.

Dziecko losuje zaszyfrowany wyraz (karta z figurami) i umieszcza w ostatnim wagonie; dekoduje go wykorzystując zamieszczone tablice (figury + sylaby). Nauczyciel odczytuje sylaby (jeśli dziecko nie potrafi) i układa w odpowiednie miejsce w pierwszym wagonie, uczeń powtarza sylaby. Wysłuchuje jaki wyraz powstał. Odszukuje obrazek i układa go w lokomotywie.

Zamieszczam także wersję z kodowaniem (pierwsza jest lokomotywa, potem wagony). Tu najpierw umieszczamy obrazek w lokomotywie, potem odszukujemy sylaby (lub wyraz) i kodujemy (karty z figurami, dziecko może także narysować figury – ćwiczy grafomotorykę).

  • Jeśli potrzebujesz faktury/ rachunku napisz wiadomość na adres: ecicha@poczta.onet.pl

Osiągnięcia

  • Zabawy z kodowaniem, dekodowaniem są doskonałym ćwiczeniem analizy i syntezy wzrokowej, koncentracji uwagi, pamięci (także słuchowej i wzrokowej). Wykorzystane w tej zabawie sylaby otwarte wspomagają naukę wczesnego czytania

Program

1‏‏‎ ‎

Kto kieruje pociągiem? Kodowanie

Pobierz00

O autorze

0 (0 ratings)

23 produktów

477 uczestników

10 

Docelowi odbiorcy

  • Zestaw “Kto kieruje pociągiem?” przeznaczony jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.