0(0)

Kostki opowieści z głoską S

‏‏‎ ‎

“Kostki opowieści z głoską S” – to zestaw 9 czarno- białych plansz/kostek do samodzielnego wycięcia i sklejenia. Plik ten możesz wykorzystać do automatyzacji poprawnej wymowy głoski “s”. Zestaw składa się z  3 plansz z głoską”s” w nagłosie, 3 plansz z głoską “s” w śródgłosie oraz 3 w wygłosie. Wyrazy zawierające głoskę “r” zostały umieszczone na osobnych planszach.

Osiągnięcia

  • Zyskujesz atrakcyjny materiał do utrwalania poprawnej wymowy głoski "s".

Program

1‏‏‎ ‎

Kostki opowieści z głoską S – POBIERZ MATERIAŁ

Pobierz

O autorze

5.00 (1 ratings)

31 produktów

523 uczestników

Docelowi odbiorcy

  • Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.