0(0)

koordynacja oko-ręka.

‏‏‎ ‎

Zestaw składa się z dwóch części.

Część A- Instrukcja- Szukamy rubryki z numerem 1. Są tam cztery wyrazy: zero, pisarz, kwiat, maska. Szukamy w innych rubrykach, który z tych wyrazów się powtórzył.  Jeśli znajdziemy powtarzający się wyraz, to zaznaczamy go i wpisujemy kolejną liczbę np. 2 nad literę itd. Oprócz wyrazu, który się powtórzył są jeszcze trzy inne. Szukamy, który z nich powtórzył się w innej rubryce itd. Zapisujemy pod spodem kolejno litery z rubryk od 1-12

Część B- poruszamy się wg wskazówek i zapisujemy odpowiedni wyraz w rubrykę. Z wyrazów powstanie zdanie, które należy zapisać z pamięci.

Osiągnięcia

  • koordynacja oko-ręka
  • koncentracja uwagi
  • pamięć

Program

1‏‏‎ ‎

Koordynacja oko- ręka, koncentracja

pobierz

O autorze

5.00 (1 ratings)

28 produktów

1180 uczestników

10 

Wymagania

  • Zajęcia wyrównawcze
  • korekcyjno- kompensacyjne
  • rewalidacja

Docelowi odbiorcy

  • uczniowie szkoły podstawowej