0(0)

Koncentruję się i rysuję

‏‏‎ ‎

Zestaw do treningu:

 • funkcji wzrokowych,
 • koncentracji,
 • pamięci wzrokowej,
 • praksji,
 • grafomotoryki

11 kart pracy (a4)

Zadaniem dziecka jest dorysowanie elementów tak, aby każda figura była zgodna ze wzorem.
Zadania mocno angażują funkcje wzrokowe oraz wspomagają trening koncentracji uwagi.

 

Osiągnięcia

 • doskonalenie grafomotoryki
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • doskonalenie planowania ruchu
 • doskonalenie pamięci wzrokowej

Program

1‏‏‎ ‎

Koncentruję się i rysuję?

Pobierz plik w załączniku
Koncentruję się i rysuję

O autorze

0 (0 ratings)

97 produktów

2198 uczestników

Docelowi odbiorcy

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci w wieku wczesnoszkolnym i starsze
 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • dzieci z ryzyka dysleksji
 • dzieci z afazją