O kursie

Zestaw kart pracy do wywołania i utrwalania głoski K i G

Zestaw sprawdzi się na zajęciach stacjonarnych i zdalnych.

Zawiera;

Ćwiczenia artykulatorów (języka, podniebienia miękkiego i warg)

Wywołanie i utrwalanie głoski K i G w izolacji

Utrwalanie głoski K i G w logotomach,

Utrwalanie głoski K i G w wyrazach,

Utrwalanie głoski K i G w tekstach obrazkowych,

Ćwiczenia słuchu fonematycznego(różnicowanie, wyodrębnianie, analiza i synteza słuchowa)

Motoryka mała,

Percepcja wzrokowa, koordynacja ręka-oko,

PDF zawiera 40 kart pracy.

Czego się nauczysz?

  • Wyćwiczenie aparatu mowy, wywołanie poprawnie brzmiącego dźwięku i utrwalenie go we wszystkich aspektach.
  • Można wykorzystać w pracy z każdym uczniem bądź zalaminować i wykorzystać wielokrotnie.

Zawartość kursu

zestaw K i G
Materiał pdf

  • pdf
  • Zmień tytuł załącznika

Recenzje

No Review Yet
No Review Yet
20 
Czas dostępności kursu: 30 dni

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

  • 3,4,5,6,7 latki